ΚΑΛΑΘΙ

ΠΡΟΪΟΝ
ΑΞΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΈΚΠΤΩΣΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ